Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet

LøkkeFonden

Danmark er et af de mest fintmaskede velfærdssamfund i verden, hvor alle har lige muligheder for at ud­danne sig og få sine drømme opfyldt. Men selvom nettet er fint, er der desværre alt for mange drenge, som ryger gennem ma­skerne, havner på kanten af fællesskabet og mister lysten til at gribe ud efter samfundets mu­ligheder.

Statistikkerne viser, at drengene halter efter pigerne på en lang række parametre, når det kommer til skole og ungdomsuddannelse. Hvis man ikke får en uddannelse, er der stor risiko for, at man kommer til at stå uden for fællesskabet, og statistikkerne bekræfter desværre en overrepræsentation af drenge og mænd, der lever på kanten af samfundet.  

Derfor har LøkkeFonden valgt at gøre en indsats for netop den af gruppe drenge, som er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde – primært gennem vores to signaturprojekter; DrengeAkademiet og Challenge. 


DrengeAkademiet
LøkkeFondens DrengeAkademi er en læringscamp for fagligt udfordrede drenge i 7. og 8. klasse, som har viljen til at bruge to uger af deres sommerferie på at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. På akademiet knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever faglige fremskridt, som styrker deres motivation for skolen, og gennemgår sideløbende en enorm social og personlig udvikling, der giver dem fornyet mod på livet. Den intensive faglige og personlige læring følges op af et obligatorisk etårigt gruppementorprogram, som støtter drengene i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.

Challenge
LøkkeFondens Challenge er et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efter­værn for drenge mellem 16 og 25 år. Fælles for drengene er, at resultaterne fra skolen er udeblevet, og de har mistet troen på eget værd og potentiale i forhold til uddannelse og job. I lokale hold træner drengene i fællesskab op til at cykle Danmark rundt – 500 km på blot fem dage. Formålet er, at give drengene troen på, at de kan langt mere, end de selv ved og samtidig give dem en mere disciplineret og struktureret hverdag. Ekstern evaluering viser, at drengene udvikler et mere positivt syn på sig selv gennem Challengeforløbet, samt at forløbet genmotiverer drengene i forhold til både uddannelse og job.


Se film fra vores to signaturprojekter i 2020

I har givet vores dreng mod på at tage udfordringer op, selvom de synes svære og uoverkommelige i første omgang. Mentorforløbet er et super supplement til at holde ham fast på de mål, han har sat sig på DrengeAkademiet. Han har virkelig haft gavn af at have været afsted. Hans selvtillid og tro på egne evner er en fornøjelse at opleve. Og han er blevet bedre til at deltage aktivt i undervisningen.

Louise, mor til dreng fra DrengeAkademiet 2019
DrengeAkademiet 2020

DrengeAkademiet 2020

Covid-19 satte i 2020 sit præg på DrengeAkademiet. Med skolernes nedlukning i foråret havde drengene i lang tid været afskåret fra de fællesskaber, de normalt er en del af. “Bedst Sammen” fik derfor stor betydning på akademiet, hvor vi mere end nogensinde havde fokus på…

Nyhedsbrev september 2020

Nyhedsbrev september 2020

Kære læser, Så nåede vi i mål med vores signaturprojekter anno 2020 og har igen sendt mange stolte og handlekraftige drenge videre ud i livet – stærkere på de syv personlige karaktertræk og med fornyet tro på sig selv. Gennem fællesskab og støttende sociale relationer…