NYHEDSBREV, FEBRUAR 2017

  • Af LøkkeFonden

LøkkeFondens projekter og aktiviteter er båret af ildsjæles energi: Frivillige mentorer sørger for at Akademidrengenes nye læringsvaner vedholdes, frivillige projektmedhjælpere opdaterer vores materialer og pakker de 35 flyttekasser, som et nyt kommunalt DrengeAkademi kræver, mens andre igen er ambassadører, som kan identificere sig med drengeproblemet og tør fortælle deres egne historier. Fælles for dem alle er, at de er rollemodeller – og at de nærværende og virkelighedsnært formidler de 7 personlige karaktertræk, som er LøkkeFondens varetegn: vedholdenhed, selvkontrol, nysgerrighed, taknemmelighed, social intelligens, optimisme og engagement.
Med stolthed kan vi præsentere en ny ambassadør, som lige som drengene i LøkkeFondens projekter har lavet u-turns i eget liv.

Ny ambassadør i LøkkeFonden: Erann DD
Vi er så taknemmelige over, at vi har fået søde, varme og dygtige Erann DD med i LøkkeFondens Ambassadørkorps.
Sangeren og sangskriveren Erann DD har selv oplevet, hvad det vil sige, at have en hård barndom. Erann er født i Danmark, og blev som 12-årig sendt på kostskole i Israel. – Et ophold hvor han græd sig selv i søvn hver aften. Han søgte trøst i musikken, og klaveret blev hans bedste ven. Når han sang, oplevede han også, at hans stammen forsvandt, og dermed var grundlaget for hans musikkarriere skabt.
Tilbage i Danmark optrådte han som 15-årig ved hans brors Bar Mitzvah, hvor han blev opdaget og engageret af et pladeselskab. Still Believing fra 2000 blev hans debut som soloartist, og det indbragte dobbelt-platin.
Vi ønsker Erann DD velkommen i LøkkeFonden – og glæder os til vores fremtidige samarbejde.

Donation til LøkkeFondens Challenge: TUBORGFONDET
#Tuborgfondet har doneret kr. 100.000,- til LøkkeFondens Challenge 2017. Og vi vil som i så mange andre sammenhænge udtrykke vores dybe taknemmelighed.
Donationen betyder, at LøkkeFondens Challenge kan rumme endnu flere drenge på landevejen, som får genskabt tro på eget potentiale, får justeret indgroede vaner, og herefter igangsætter et nyt liv i uddannelse og/eller arbejde.

LøkkeFondens Challenge 2017 er lige nu ved at sætte hold i Hedensted, Kolding, Odense, Faxe og København. 50-60 drenge mellem 16 og 22 år deltager i projektet. Vi har superskarpe trænere og frivillige til at støtte drengene i deres fysiske og personlige læring. Sponsorer i de lokale konsortier hjælper med finansieringen af projektet, er velvillige i forhold til at hjælpe med arbejdspladser og deltager aktivt i projektet som gode rollemodeller for drengene. Den 5. april, 2017, starter LøkkeFondens Challenge udendørstræning. Spot de seje drenge på landevejen.

Udbredelse af Løkkefondens læringsmetoder
Februar er i det hele taget fyldt med store og små LøkkeFondaktiviteter. DrengeAkademiets læringsmetoder er godt på vej videre ud i kommunerne, hvor de supplerer relevante indsatsområder mm. I Esbjerg Kommune har vi samlet et energifyldt og relationskompetent team, som består at både lærere fra Esbjerg Kommune og et team af LøkkeFondens erfarne Akademipersonale. 36 er klar til DrengeAkademiet Esbjerg Kommune, hvis tilpassede koncept LøkkeFonden har udviklet i samarbejde med kommunens dygtige læringskonsulenter og finansielt støttet af bl.a. LauritzenFonden.
I Lyngby Taarbæk Kommune er der også fokus på LøkkeFondens metoder. I et veltilrettelagt kompetenceforløb er LøkkeFondens læringskonsulenter rykket ud. På 5 udviklingsdage møder læringskonsulenterne lærere og pædagoger, som repræsenterer kommunens skoler. Lærerne og pædagogerne har et fælles mål. De skal sætte fokus på parathed i forhold til uddannelse. I foråret møder en række 9. klasses elever et særligt tilrettelagt program, som udspringer af kompetenceforløbet og heraf LøkkeFondens læringsmetoder og forståelsen af dem.

LøkkeFondens DrengeAkademi
Medio marts bliver det muligt at sende en ansøgning om deltagelse i LøkkeFondens DrengeAkademi 2017. Der bliver rift om de 100 pladser, som er tilegnet drenge – som denne sommer går ud af 7. – eller 8. klasse. For at deltage i Akademiet skal drengene have et beviseligt fagligt efterslæb i dansk og matematik og ligeledes have viljen til at bruge én weekend på deltagelse i introcamp samt 14 dage af sommerferien på at deltage i selve DrengeAkademiet, som er en 14 dages læringscamp.
I samarbejde med Danmarks pædagogiske Universitet har LøkkeFonden netop udgivet en ny rapport: De længerevarende betydninger af deltagelsen i DrengeAkademiet. God læselyst: https://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2017/02/Ebog-Rapport-om-DrengeAkademiet_2.pdf